Ağ bağdaştırıcısında IP adresini ayarlamaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alıyorsanız:

Bu ağ bağdaştırıcısı için girdiğiniz XXX.XXX.XXX.XXX IP adresi zaten Bağdaştırıcının adı bağdaştırıcısı için atanmış. Bağdaştırıcının adı Ağ ve Bağlantılar klasöründe görünmüyor çünkü fiziksel olarak bu bilgisayarda değil veya çalışmayan eski bir bağdaştırıcı. Aynı adres iki bağdaştırıcıya da atanır ve etkin olurlarsa, yalnızca biri bu adresi kullanacak. Bu, hatalı sistem yapılandırmasıyla sonuçlanabilir. Gelişmiş iletişim kutusunda IP adresleri listesinde bu bağdaştırıcı için farklı bir IP adresi girerek sorunu gidermek istiyor musunuz?

The IP address XXX.XXX.XXX.XXX you have entered for this network adapter is already assigned to another adapter (Bağdaştırıcının adı) which is no longer present in the computer. If the same address is assigned to both adapters and they both become active, only one of them will use this address. This may result in incorrect system configuration.

Burada XXX.XXX.XXX.XXX, ayarlamaya çalıştığınız IP adresi ve Bağdaştırıcının adı da kayıt defterinde bulunan ancak Aygıt Yöneticisi’nde gizli olan ağ bağdaştırıcısının adıdır.

 

Sebep:
Aynı IP adresine sahip bir ağ bağdaştırıcısı kayıt defterinde vardır, ancak Aygıt Yöneticisi’nde gizlidir. Bu durum, bir ağ kartını bir PCI yuvasından bir başka PCI yuvasına taşıdığınızda oluşabilir.

Çözüm:
1- Başlat’ı ve sonra Çalıştır’ı tıklatın, cmd.exe yazın ve ENTER tuşuna basın.
2- set devmgr_show_nonpresent_devices=1 yazın ve ENTER tuşuna basın.
3- Aynı komut satırında Start DEVMGMT.MSC yazın ve ENTER tuşuna basın.
4- Gelen pencerede Görünüm’ü ve ardından Gizli Aygıtları Göster’i tıklatın.
5- Ağ Bağdaştırıcıları ağacını genişletin.
6- Silik ağ bağdaştırıcısını sağ tıklatın ve sonra Kaldır’ı tıklatın.