Php programlama dilinde ekrana yazı yazdırmak için aşağıda örnekleri bulunan print yada echo komutları kullanılır.

<?php
echo "Merhaba PHP severler";
?>
<?php
print "Merhaba PHP";
?>