Bu makalede, Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) hizmetleri kullanılan bir bilgisayarda SMTP İletişimini Sınamak, sorunlarını gidermek üzere 25 numaralı bağlantı noktasına nasıl Telnet yapılacağı açıklanır. Varsayılan olarak, SMTP 25 numaralı bağlantı noktasını dinler.

Aşağıdaki sorun giderme adımlarından, karşılaştığınız sorun türüne uygun olanı kullanabilirsiniz. Örneğin, iki Microsoft Exchange 2000 Server sunucunuz arasında SMTP üzerinden gönderme sorunları yaşıyorsanız, gönderen sunucuda Telnet kullanarak hedef sunucuda 25 numaralı bağlantı noktasına bağlanmaya çalışmak suretiyle SMTP bağlantısını sınayabilirsiniz. Alternatif olarak, Internet’ten SMTP postası alma sorunları yaşıyorsanız, bu makalede listelenen adımları izleyerek Internet’te bulunan ve ağınızda bulunmayan bir ana bilgisayardan SMTP sunucunuza bağlantıyı sınayabilirsiniz.

Temel Sınama
Ana bilgisayar ile uzak SMTP sunucusunun iletişim kurabildiğinden emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin. Aşağıdaki komutlardan birini yazdıktan sonra şu hata iletisini alırsanız, bir sözdizimi hatası veya hatalı komut nedeniyle SMTP sunucusu yazdıklarınızı algılamamaktadır:

500 Komut algılanamadı

Komutu denetleyip yeniden yazın veya doğrudan bir Microsoft SMTP sunucusuyla iletişim kurduğunuzu doğrulayın.

Not Microsoft Telnet, Geri tuşunu kullanmanıza izin vermez. Komut yazarken bir hata yaparsanız, ENTER tuşuna basarak yeni bir komut yazmalısınız.

Aşağıdaki adımlarda, Telnet’i komut satırından çalıştırırsınız. Komut satırını açmak için, Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna cmd yazın ve Tamam’ı tıklatın.

Telnet komutunu aşağıdaki biçimde kullanarak bir Telnet oturumu başlatabilirsiniz:

Not Her satırı yazdıktan sonra ENTER tuşuna basın.

telnet sunucuadı bağlantınoktasınumarası

Örneğin, şunu yazın:

<span style="font-family: 'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;" data-blogger-escaped-style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;"> <i>telnet mail.contoso.com 25</i></span>

Not Sunucu adı yerine, bağlanmak istediğiniz SMTP sunucusunun IP adresini veya FQDN değerini kullanabilirsiniz. Her komutun ardından ENTER tuşuna basmayı unutmayın.

Komut çalışırsa, SMTP sunucusundan aşağıdakine benzer bir yanıt alırsınız:

<i>220 site.contoso.com Microsoft Exchange Internet Mail Connector <IMC'nin sürüm numarası></i>

Not Microsoft SMTP’nin veya üçüncü taraf SMTP sunucularının farklı sürümleri bulunmaktadır ve alıcı sunucusundan farklı yanıtlar alabilirsiniz. Önemli olan, 220 yanıtını sunucunun FQDN değeri ve SMTP sürümü ile almanızdır. Ayrıca, Microsoft SMTP’nin tüm sürümleri 220 yanıtında “Microsoft” deyimini içerir.

Aşağıdaki komutu yazarak iletişimi başlatın:

<i>EHLO test.com</i>

Not HELO komutunu kullanabilirsiniz; ancak EHLO, SMTP’nin tüm güncel Microsoft uygulamalarında desteklenen Genişletilmiş SMTP fiillerinde bulunan bir fiildir. Genişletilmiş SMTP Fiillerinde bir sorun olduğunu düşünmüyorsanız EHLO kullanmak iyi bir fikirdir.

Komut başarılı olursa, aşağıdaki yanıtı alırsınız:

<i>250 OK</i>

Alıcı SMTP sunucusuna iletinin kimden olduğunu bildirmek üzere aşağıdaki komutu yazın:

<span style="font-family: 'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;" data-blogger-escaped-style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;"><i>MAIL FROM:Admin@test.com</i></span>

Not Bu adres, istediğiniz bir SMTP adresi olabilir, ancak aşağıdaki hususları göz önüne almanız gerekebilir:

Bazı SMTP posta sistemleri, iletileri MAIL FROM: adresine göre süzer ve bağlanan IP adresi SMTP posta sisteminin bulunduğu etki alanıyla eşleşmiyorsa belirli IP adreslerinin SMTP posta sistemine bağlanmasına veya IP adresinin e-posta göndermesine izin vermeyebilir. Bu örnekte, etki alanı test.com’dur.

Bir ileti gönderdiğinizde geçerli bir e-posta adresi kullanmazsanız, iletide bir teslim sorunu yaşanıp yaşanmadığını belirleyemezsiniz; çünkü teslim edilmedi raporu (NDR) geçersiz olan IP adresine erişemez. Geçerli bir e-posta adresi kullanırsanız, SMTP sunucusundan aşağıdaki yanıtı alırsınız:

<i>250 OK - MAIL FROM Admin@test.com</i>

Alıcı SMTP sunucusuna iletinin kime gönderildiğini bildirmek üzere aşağıdaki komutu yazın:

Not Gönderdiğiniz etki alanında her zaman için geçerli bir alıcı SMTP adresi kullanmak iyi bir fikirdir. Örneğin, can@domain.com adresine gönderiyorsanız, etki alanında can@domain.com adresinin bulunduğundan emin olmalısınız. Aksi halde, bir NDR alırsınız.

Göndermek istediğiniz kişinin SMTP adresiyle birlikte aşağıdaki komutu yazın:

<i>RCPT TO: Kullanıcı@EtkiAlanı.Com</i>

Aşağıdaki yanıtı alırsınız:

<i>250 OK - Recipient Kullanıcı@ EtkiAlanı.Com</i>

SMTP sunucusuna verileri göndermeye hazır olduğunuzu bildirmek üzere aşağıdaki komutu yazın:

<i>DATA</i>

Aşağıdaki yanıtı alırsınız:

<i>354 Send data. End with CRLF.CRLF</i>

İletinin 822/2822 bölümünü yazmaya artık hazırsınız. Kullanıcı, gelen kutusunda iletinin bu bölümünü görür. Aşağıdaki komutu yazarak bir konu satırı ekleyin:

<i>Subject: sınama iletisi</i>

İki kez ENTER tuşuna basın. Bu komut için bir yanıt almazsınız.

Not İki ENTER komutu, Açıklama İsteği (RFC) (RFC) 822 ve 2822 standardıyla uyumludur. 822 komutlarından sonra boş bir satır bulunmalıdır.

Aşağıdaki komutu yazarak ileti gövde metnini ekleyin:

Bu bir sınama iletisidir

Bu komut için bir yanıt almazsınız.

Sonraki boş satırda bir nokta (.) yazın ve ENTER tuşuna basın. Aşağıdaki yanıtı alırsınız:

<i>250 OK</i>

Aşağıdaki komutu yazarak bağlantıyı kapatın:

<i>QUIT</i>

Aşağıdaki yanıtı alırsınız:

<i>221 closing connection</i>

Alıcının gönderdiğiniz iletiyi aldığını doğrulayın. Uygulama olay günlüğünde bir hata olay iletisi görüntülenirse veya iletiyi almada sorunlar oluşursa, ana bilgisayarın yapılandırmasını veya iletişimini denetleyin.

Gelişmiş Sınama
Bu makalede açıklanan temel sınama adımlarına ek olarak, postayı her iki yönde de sınamak üzere bir teslim edildi bilgisi kullanabilirsiniz. Bu yöntemi, SMTP sunucusunun bir gelen bağlantıyı kabul edebildiğini ve giden bağlantıyı sınamak üzere gönderene bir teslim edildi bilgisi oluşturabildiğini doğrulamak için kullanabilirsiniz.

Sınama iletisi için teslim edildi bilgisi istemek üzere, bu makalenin “Temel Sınama” bölümündeki 4. adıma bakın, sağlanan bilgilerin teslim edildi bilgisini alabilen geçerli bir e-posta adresi olduğunu doğrulayın. Ardından, bu makalenin “Temel Sınama” bölümündeki 5. adımda, Telnet oturumunda aşağıdaki komutu yazın:

RCPT TO:Kullanıcı@Site.EtkiAlanı.Com notify=success,failure