Linux üzerinde “ifconfig” komutlarıyla network yapılandırma için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

“ifconfig ” komutu linux/unix sistemlerde komut satırından kısa yoldan network yapılandırması için kullanılır.En çok kullanım şekilleri aşağıda anlatılmıştır.

 

1- Tüm ağ yapılandırmasına bakma:

Parametresiz “ifconfig” komutu, tüm etkin arabirim detaylarını görüntüleyecektir. Ifconfig komutu ayrıca, bir sunucunun atanan IP adresini kontrol etmek için kullanılır.

[root@tech ~]# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A
inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2341604 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2217673 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:293460932 (279.8 MiB) TX bytes:1042006549 (993.7 MiB)
Interrupt:185 Memory:f7fe0000-f7ff0000
lo    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5019066 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5019066 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2174522634 (2.0 GiB) TX bytes:2174522634 (2.0 GiB)
tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.1.1.1 P-t-P:10.1.1.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

 

2- Tüm ağ arayüzlerinin bilgisinin gösterimi:

Ifconfig komutu  -a parametresi ile kullanıldığında sunucudaki tüm etkin veya etkin olmayan ağ arabirimlerinin bilgilerini görüntüler. Eth0, lo, sit0 ve tun0 sonuçlarını görüntüler.

[root@tech ~]# ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A
inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2344927 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2220777 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:293839516 (280.2 MiB) TX bytes:1043722206 (995.3 MiB)
Interrupt:185 Memory:f7fe0000-f7ff0000
lo    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:5022927 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5022927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2175739488 (2.0 GiB) TX bytes:2175739488 (2.0 GiB)
sit0   Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.1.1.1 P-t-P:10.1.1.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

 

3- Belirli bir arabirimin ağ ayarlarını görüntüleme:

Ifconfig komutunu belirli bir arabirimin adıyla kullanarak o arabirime ait bilgiler görüntülenir.

[root@tech ~]# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:CD:1C:18:5A
inet addr:172.16.25.126 Bcast:172.16.25.63 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe1c:185a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2345583 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2221421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:293912265 (280.2 MiB) TX bytes:1044100408 (995.7 MiB)
Interrupt:185 Memory:f7fe0000-f7ff0000

 

4- Arayüzü etkinleştirme:

Arabirim adıyla (eth0) “up” veya “ifup” flag, etkin durumda değilse ve bilgi gönderip almaya izin veriyorsa bir ağ arabirimini etkinleştirir. Örneğin, “ifconfig eth0 up” veya “ifup eth0” eth0 arabirimini etkinleştirir.

[root@tech ~]# ifconfig eth0 up 
OR
[root@tech ~]# ifup eth0

 

5- Bir ağ arayüzünü devre dışı bırakma

[root@tech ~]# ifconfig eth0 down 
OR 
[root@tech ~]# ifdown eth0

 

6- Bir ağ arayüzüne IP adresi atama:

[root@tech ~]# ifconfig eth0 172.16.1.10

 

7- Ağ arabirimine bir ağ maskesi atama:

[root@tech ~]# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

 

8- Ağ arabirimine bir broadcast atama:

[root@tech ~]# ifconfig eth0 broadcast 172.16.1.50

 

9- Ağ arabirimine ip, ağ maskesi, broadcast atama:

[root@tech ~]# ifconfig eth0 172.16.25.125 netmask 255.255.255.224 broadcast 172.16.25.63

 

10- Bir ağ arabirimi için MTU değiştirme:

[root@tech ~]# ifconfig eth0 mtu 1000

 

11- Bir ağ arabirimine Alias ekleme:

[root@tech ~]# ifconfig eth0:0 172.16.25.127

 

12- Bir ağ arabiriminden Alias kaldırma:

[root@tech ~]# ifconfig eth0:0 down

 

13- Bir ağ arabiriminde mac adres değiştirme:

[root@tech ~]# ifconfig eth0 hw ether AA:BB:CC:DD:EE:FF