Vmware yapılandırmanızda aşağıdaki uyarıyı alıyorsanız:

Configuration Issues : System logs on host xxxxxx are stored on non-persistent storage

uyarı mesajının bulunduğu host üzerinde Configuration sekmesinden Storage bölümüne geçiş yaptıktan sonra ESXi Server’ın kurulu olduğu storage üzerinde sağ tıklayıp Browse Datastore seçeneği seçilir.

Logs klasörünün bulunduğu path kopyalanır.

Configuration sekmesinde Software bölümü altında yer alan Advanced Settings seçeneği tıklanır ve Syslog bölümünde yer alan Syslog.global.logDir kısmına logs klasörünün path’i yazılır.

Bu işlemin ardından herhangi bir işleme gerek kalmadan uyarı mesajı kaybolur.